NEW:   NEW:  The Dominican Republic becomes a Memberstate on August 30th, 2009       (not for Austria, Belgium,  Germany and Netherland)                          

Besucherzaehler

 

 

 

 

TASDİK & LEGALİZE,  APOSTİLLE

Uluslararası alanda bilinçli hareket!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukuki ihtisas literatürü mü arıyorsunu?

O halde buyara tıklayınız >>>

Etraflı şekilde bilgi mi almak istiyorsunuz?

 O halde buyara tıklayınız >>> 

 

BİLGİLERİN GÜNCELLİK  DURUMU:  May 01st, 2011, bilgiler sürekli güncelleştirilmektedir!
CHANGE TO:       GERMAN             ENGLISH 

 

Contact and information by Sükrü Karayel

Copyright 2009 b Wolfgang Vatter, apostille-vatter@hotmal.com. Bütün hakları mahfuzdur. Web-sayfaların içerikleri büyük özenle hazırlanmış olmakla beraber hata veya güncellikte kusur olmasına mani olunamamaktadır. Bu nedenle bu internet sayfasının kullanılmasından doğabilecek sorunlar için sorumluluk üstlenilemeyeceğinin anlayışla karşılanması rica olunur. Örnekler temsil etmek ve çerçeve halinde makaleler almak yasaktır. Tamamen Linke alınması istenilir. Eleştiri ve öneriler için teşekkür edilir.

 

 

 

 

 

 

 

GLOBAL HUKUK TRAFİĞİNİ İTİMATLI GELİŞTİRİN!

 

 

 

 

 

 

Apostiller, son tasdik, ara tasdik, tasdiki tasdik, ön tasdik.

enternasyonal, global (küresel) globalizasyon (küreselleşme) Dünya çapında, devletlerarası, bilateral, multilateral, resmi, özel, Ticaret, ekonomi, medeni hal, sanayi, üretim, ihracat, ithalat, Belge, evrak, sözleşme, senet, vekaletname, kuruluş, şirket kurma, Joınt Venture, füzyon, evlenme belgesi, sosyal sigorta, yatırım, vergi, tax (bedel), transport (nakliye), devlet sözleşmesi, uzlaşma, anlaşma,  medeni hal.

Noter, avukat, vergi müşaviri, ticari yediemin, tercüman, çevirmen, idare, köy mahkemesi, sulh mahkemesi,  devlet, valilik, eyalet mahkemesi (asliye mahkemesi) bölge mahkemesi, eyalet dairesi, adalet, eyalet hükümeti, kaymakamlık, nüfus memuru, nikah, düğün, tercüme, diplomat, elçilik, elçi, konsolos, konsolosluk, ticari temsilcilik (ticaret ateşeliği), fahri konsolos.Avusturya, Almanya, kuzen, Wolfgang, basımevi, Manz, Juridica, Viyana, Frankfurt, Berlin, Bayreuth, Hamburg,  

hukuki literatur, mesleki kitap, hukuk, Law, devletlerarası hukuk, kitapçı